Novotel New Plymouth Hobson

Novotel New Plymouth Hobson
Address
Cnr Hobson & Leach Sts,
New Plymouth